Kasteel Croy te Laarbeek

Geplaatst op donderdag 31 maart 2011 @ 01:09 , 1788 keer bekeken

Kasteel+Croy.jpg

Jonkvrouwe Constance

De laatste privé-bezitster van kasteel Croy was Jonkvrouwe Johanna Caroline Constantia Wilhelmina van der Brugghen (1795 – 1873). Ze noemde zich Jonkvrouwe Constance.
Ze was de enige dochter in een gezin met vier kinderen. Constance had kasteel Croy geërfd van haar vader Jhr. Mr. Joan Carel Gideon van der Brugghen (1753 – 1828). Deze had op zijn beurt het kasteel gekocht van zijn halfbroer.
Na het vertrek van de Fransen in 1813 raakte de vader van Constance zijn functies, die hij tijdens het Franse bewind had bekleed, kwijt. Van toen af ging hij zich wijden aan de bevordering van de landbouw en veeteelt op zijn landerijen rond het kasteel Croy. Hij stond kennelijk goed aangeschreven bij de bewoners rond het kasteel, want hij werd zelfs met een gedicht bedankt voor geschonken goederen.

Geloof Hoop en Liefde

De Van Brugghens waren protestant. Tijdens de opvoeding van Constance werd haar door haar moeder onder meer bijgebracht dat de verdraagzaamheid jegens andersdenkenden een groot goed was.
Jonkvrouwe Constance heeft na haar jeugd niet zo veel plezier gekend in haar leven. Haar vader en broers overleden en toen haar moeder ziek werd heeft ze jarenlang haar moeder moeten verplegen. Na het overlijden van haar moeder besteedde ze haar tijd aan het beheer van het landgoed Croy. Ze verdiepte zich ook in godsdienstige aangelegenheden en te midden van de katholieke bevolking, waaronder ze leefde en met wie ze veel contacten had, begon ze een grote sympathie voor het katholicisme op te vatten. Ten slotte trad ze officieel toe tot de Rooms-katholieke Kerk. In haar familie deed dit nog al wat stof opwaaien. Men was bang dat haar bezittingen later in 'verkeerde' handen zouden komen.
Constance huwde nimmer. Ze vermaakte na haar dood kasteel Croy en wat daar bij hoorde – met uitzondering van een aantal legaten voor trouwe mensen om haar heen - aan de stichting 'Geloof Hoop en Liefde', die Croy tot een tehuis voor ouden van dagen zou moeten maken. En dat gebeurde.

Bezinningscentrum

Omdat een bejaardentehuis in het kasteel niet meer toegestaan werd, is kasteel Croy sinds 1977 verhuurd aan de Stichting 'Bouwen aan een nieuwe Aarde', dat een bezinningscentrum exploiteert. Een bestemming, die zeker wel de instemming van de Jonkvrouw zou hebben gekregen.

Achtkantige toren

Het oudste gedeelte van kasteel Croy is de achtkantige toren, die nog stamt uit de begintijd van het kasteel, het begin van de vijftiende eeuw. In de eeuw daarna ontstond het kasteel, vrijwel zoals we het nu nog kennen. In 1790 werd de ingangspartij van het kasteel gewijzigd, waarbij de toren een zogenaamde knop in de spits kreeg.
Kasteel Croy is in Brabant een vreemde eend in de bijt. Een dergelijk gebouw in Nederrijnse baksteenarchitectuur zou men in deze streek zeker niet verwachten.

De beginperiode van kasteel

Van de beginperiode van kasteel Croy is niet erg veel bekend. De eerste bekende eigenaar is Jan van Glymes, die gehuwd was met Jacqueline Croy. Omstreeks 1500 gaat het kasteel over in handen van een andere familie. Veel families, zoals Van Dobbelsteen, Van Hambroek en Van Leefdael volgen elkaar op tot Croy dan in 1772 in handen komt van de familie Van Brugghen.
Kort na de Franse tijd heeft de familie pogingen in het werk gesteld om een adellijke titel te krijgen en inderdaad, die pogingen hebben succes gehad. En daarom mocht freule Constance zich Jonkvrouw Constance noemen.

Ligging

Het kasteel Croy ligt ten noorden van Stiphout, dat is ten westen van Helmond. Het kasteel ligt aan de weg van Stiphout naar Strijp en is van de weg af goed te zien.

Website: http://www.kasteelcroy.nl

Bron: www.absolutefacts.nl


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: