Kasteel Ruïne Brederode, het verhaal

De historie verteld door Rob Kortekaas.