Blogposts

Blog

Geplaatst op zondag 13 maart 2011 @ 16:53 door Calamandja , 1421 keer bekeken

Nederlandse kastelen: van mot…

 

Met 'Nederlandse kastelen: van motte tot buitenplaats' heeft Ben Hendriks een zeer toegankelijke studie geschreven over de ontstaansgeschiedenis van Nederlandse kastelen en het leven op kastelen door de eeuwen heen.
Het woord kasteel werd in de middeleeuwen nooit gebruikt als aanduiding voor een kasteel, in welke hoedanigheid dan ook. De term kasteel wordt pas sinds de laatste eeuwen gebruikt en geldt als een soort verzamelnaam voor alle vormen van kastelen. In de middeleeuwen werden kasteelachtige gebouwen aangeduid als: huis, stins of steenhuis, burg of burcht, slot, borg, havezate, ridderhofstad of toren.

Mottes en kastelen

Er zijn veel kastelenliefhebbers in Nederland. Zij zijn om verschillende redenen geïnteresseerd in kastelen. Gewoon omdat het aansprekende monumenten zijn uit het verleden, maar ook wel omdat kastelen aardige doelen zijn om eens tijdens een dagje uit te bezoeken. En dan zijn er liefhebbers, die alles willen weten over kastelen, hun ontwikkeling, hun bouwgeschiedenis en hun bewoners. 'Nederlandse kastelen: van motte tot buitenplaats' is bedoeld voor die geïnteresseerden, die iets meer over kastelen willen weten, waarom ze zijn ontstaan, hoe ze in de loop van de tijd zijn veranderd en hoe ze er uit zien. Uiteraard komen alle typen kastelen aan de orde: ringwalburgen, mottes, ronde burchten, vierkante burchten, woontorens, veelvormige kastelen, stadshuizen en andere adellijke woningen.

Buitenplaatsen

Door de uitvinding van het buskruit aan het einde van de middeleeuwen veranderde het doel en de verschijningsvorm van het kasteel. De kasteelbewoners grepen het verdwijnen van de verdedigende functie aan om het leefgenot op een kasteel te verbeteren. Simpel gezegd: kastelen kregen meer ramen en deuren. Later werd ook meer aandacht geschonken aan tierlantijntjes. De kastelen en de buitenhuizen van de adel moeten nu imponeren. Vanaf de vijftiende eeuw werden kastelen niet alleen gerenoveerd, maar ook werden kastelen afgebroken om plaats te maken voor een moderner gebouw.
Vanaf de Gouden Eeuw zien we veel nieuwe buitenplaatsen ontstaan. In deze buitenplaatsen, denk aan de vele prachtige huizen aan de Vecht, brachten de succesvolle handelsgeslachten de zomers door: ver weg van de stinkende drukke stad.

Elite

Kastelen werden in de middeleeuwen gebouw om de macht van de elite, de adellijke geslachten te consolideren. Ben Hendriks besteedt aparte hoofdstukken aan het leven op een kasteel en de ontstaansgeschiedenis van de heraldiek. Uiteraard is ook de huidige situatie niet vergeten. In de twintigste eeuw kregen kastelen veelal een andere bestemming, omdat de adel het leven op een kasteel niet meer kon betalen.
Als u de inhoudsopgave bestudeert, ziet u dat in 'Nederlandse kastelen: van motte tot buitenplaats' van Ben Hendriks ook onderwerpen aan bod komen, die u in andere publicaties mist.

Productspecificatie

Titel: Nederlandse kastelen: van motte tot buitenplaats
Auteur: Ben Hendriks
Aantal pagina's: 139
Uitgave: PDF, AbsoluteFigures.nl, 2010
Prijs: 9,75 euro

pijl.gifNaar Bestelformulier

Systeem

Deze PDF kan op elk systeem (incl. Windows, Apple en Linux) gelezen worden, waarop een gratis te downloaden programma is geïnstalleerd voor het lezen van PDF-bestanden, zoals de Adobe Reader. Ook de meeste e-readers kunnen PDF-bestanden lezen. Controleer, als u twijfelt, de technische specificatie van uw apparaat.

Levering

Het PDF-bestand wordt, na ontvangst van betaling, standaard per e-mail aan u verzonden.
U kunt deze uitgave ook op een cd-rom ontvangen. De extrakosten voor levering op cd-rom bedragen: 4,95 euro.
Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Het begrip kasteel
 • Periode tot ongeveer het jaar 1000
 • Ringwalburgen
 • Centra van de macht
 • De eerste kastelen
 • Het ontstaan van de heraldiek
 • Alledaags leven in een kasteel
 • Het ideaalbeeld van het middeleeuwse kasteel
 • Kenmerken van middeleeuwse kastelen
 • Belegering van een kasteel
 • De uitvinding van het buskruit
 • Rumoer in de lage landen
 • Na de middeleeuwen
 • De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
 • De Gouden Eeuw
 • Het Rampjaar 1672
 • Buitenplaatsen
 • De achttiende eeuw
 • De negentiende eeuw
 • Kastelen in de twintigste eeuw
 • Monumentenzorg
 • Bijzonderheden van latere kastelen
 • Tuinen en parken
 • Nieuwe vestigingen
 • Kastelen nu
 • Vorstelijke verblijven
 • Besluit
 • Kasteeltekenaars
 • Kastelenverenigingen
 • Uitgebreide literatuuropgave
Bron: Absolutefigures.nlReacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.